شماره حساب و شماره کارت جهت پرداخت وجه بصورت آفلاین به شرح زیر می باشند:
شماره کارت بانک ملت:

0993 0732 3372 6104
شماره حساب بانک ملت:
4470243974

 

 شماره حساب  و کارت به نام مهیار محمدپور می باشند
***لطفاً پس از پرداخت به صفحه سفارش رفته و سپس به قسمت اعلام واریز وجه رفته و در آنجا فرم خواسته شده را پر نمایید
.