تعرفه اس ام اس پنل های کاربری

 

هزینه ارسال اس ام اس بر اساس مبلغی که شارژ می کنید و طبق جدول زیر محاسبه می شود. به عنوال مثال اگر مبلغ شارژ شما 350،000 تومان باشد مبلغ هر اس ام اس، 10 تومان خواهد بود.
توجه: مبلغ 6% مالیات بر ارزش افزوده به هزینه هر پیامک افزوده می شود.
توجه:دریافت اس ام اس هزینه ای ندارد.

نکته مهم:هزینه پیامک های زیر فقط مختص سه پنل اولیه(سازمانی،تبلیغاتی و تجاری) می باشد و پنل حرفه ای و نمایندگی دارای نرخ ثابت کمتر از 90 ریال میباشند.

مبلغ شارژ از مبلغ شارژ تا هزینه هر پیامک
1 ریال 500,000 ریال 11
500,000 ریال 1,500,000 ریال 10.5
1,500,000 ریال 3,500,000 ریال 10
3,500,000 ریال 6,500,000 ریال 9.7
6,500,000 ریال 20،000،000 ریال 9.4
20,000,000 ریال به بالا 9.0